Polsko-niemiecka debata z udziałem Joachima Jauera

2011-05-09

Wydawnictwo Akcent oraz Fundacja Konrada Adenauera serdecznie zapraszają na polsko-niemiecką debatę z udziałem Joachima Jauera, niemieckiego dziennikarza, autora książki „Urbi et Gorbi. Jak chrześcijanie wpłynęli na obalenie reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej.” W spotkaniu uczestniczyć będą także: działaczka opozycyjna w byłej NRD pani Vera Lengsfeld, ks. dr Zenon Hanas oraz prof. dr Eugeniusz Cezary Król. Spotkanie moderować będzie Andrzej Godlewski.

Joachim Jauer w swoich reportażach opisuje szczególną rolę chrześcijan, katolików i ewangelików, w przemianach politycznych państw bloku wschodniego – w NRD, w Polsce, w Czechosłowacji i na Węgrzech, jakie zaczynają się w latach 80. i doprowadzają do przełomu w roku 1989. Bardzo mocno akcentuje wkład polskiego papieża w obalenie komunizmu w Europie Środkowej i pokojową misję Michaiła Gorbaczowa.

Program spotkania:

17.00
Powitanie:  Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Grzegorz Bluszcz, prezes Wydawnictwa Akcent

17.15
Wstęp: Joachim Jauer, dziennikarz, długoletni korespondent ZDF w NRD, autor książki „Urbi et Gorbi…”

17.30  Debata z udziałem zaproszonych gości:

Joachim Jauer
prof. Eugeniusz Cezary Król
Vera Lengsfeld
ks. dr Zenon Hanas
moderacja: Andrzej Godlewski

18.30 Dyskusja
Andrzej Godlewski: ur. w 1970 r., dziennikarz specjalizujący się w tematyce europejskiej; regularnie publikuje w tygodnikach „Wprost” i „Gość Niedzielny”. Komentuje wydarzenia krajowe i zagraniczne w radiowej Trójce, TOK FM i in.

ks. dr Zenon Hanas: ur. w 1963 r., kapłan Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W latach 1999–2004 pełnił funkcję Wiceprowincjała Warszawskiej Prowincji Pallotynów oraz duszpasterza wspólnoty niemieckojęzycznej w Warszawie. Do roku 2010 piastował urząd Wikariusza Generalnego w Rzymie. Wykładowca na UKSW.

Joachim Jauer: ur. w 1940 r., długoletni korespondent ZDF w NRD, prezenter programu Kennzeichen D, korespondent specjalny w Europie Środkowej i Wschodniej, kronikarz rewolucyjnych wydarzeń z 1989 roku, do 2003 roku szef studia ZDF w Berlinie. Obecnie niezależny autor i twórca filmów dokumentalnych.

prof. dr hab. Eugeniusz C. Król: historyk i politolog, kierownik Katedry Politologii Collegium Civitas, członek Rady Naukowej w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W latach 2002–2006 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Berlinie.

Vera Lengsfeld: ur. w 1952 r., działaczka opozycyjna w b. NRD. Za działalność opozycyjną usunięta z Akademii Nauk NRD, współzałożycielka pierwszych organizacji antyrządowych w NRD.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:00 w Instytucie Teatralnym przy ul. Jazdów 1 w Warszawie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: info@wydawnictwoakcent.pl.

zobacz wszystkie wydarzenia

katalog pdf

partnerzy

newsletter

(i wpisz nazwę wydawnictwa)

by otrzymywać newsletter


RSS wydarzeniaWydawnictwo Akcent

© BC Edukacja sp. z o.o. 2011